Atilla KENTKUR;

Avukatlığa Ankara Bağkur Genel Müdürlüğü avukatı olarak başladı. 1983 yılında İş Bankası part time avukatlığı ve serbest avukat olarak bir süre çalıştıktan sonra 1996 yılında İş Bankası Bölge Hukuk Müşavirliğinde terfien tam gün çalışmaya başladı. Genel Müdürlük Hukuk Müşavir yardımcılığı, Bölge Başhukuk Müşavirliği ve son olarak Kurumsal Uyum Bölümü Mevzuat Birim Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2011 yılında İş Bankasından emekli oldu.

Ağırlıklı olarak ; kredi sözleşmeleri, ipotek-rehin –kefalet- teminat mektubu- sair kıymetli evrak vb teminatların tesisi, bunlara ilişkin ihtilaf ve davalar ile teminatın paraya çevrilme işlemleri, uluslararası olanlar da dahil çeşitli banka sözleşmeleri, finansman işlemleri, teminat mektupları, teminat akreditifleri (stand by l/c), akreditif ,kefalet ve alacak temlikleri ile bunlardan doğan ihtilaflar ve davalar konularında, fikri ve sınai haklar konularında çalıştı.

Bir yıl İngiltere- Luton College Of Higher Education'da mesleki ileri İngilizce dil eğitimi aldı . Kendisi çeşitli defalar İş Bankası adına Paris Ticaret Odası ve ICC Paris eğitim, sempozyum ve konferanslarına katıldı.

Halen Söylev Hukuk Bürosunda, rutin hukuki çalışmaların yanında büronun yabancı şirketler ile ilişkilerini yürütmektedir.

E-mail:
atilla@soylev.av.tr
 

Copyright 2014 Söylev Hukuk Bürosu Tüm Hakları Saklıdır.