Söylev Hukuk Bürosu,

1974 yılından bu yana, önde gelen gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti
vermektedir.
Faaliyet gösterdiği süreç itibariyle Türkiye’nin eski ve köklü bürolarından biri olan
Söylev Hukuk Bürosu, müvekkillerine; gerek dava öncesinde, gerek dava aşamasında hukuki yardımlarda bulunmaktadır.

Hukukun küresel anlamda gelişimini takip eden avukatlarımız, dava aşamasına gelindiğinde oluşmuş olacak
hak kayıplarının önüne geçmek amacıyla öncelikle dava öncesi yardımlarla olası ulusal ya da uluslararası
mahkeme veya tahkim kurulu masraflarının ve diğer kayıpların önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca kaçırılmış süreçlere de müdahalede bulunarak hali hazırda açılmış ya da açılmak üzere olan davalara da
yaratıcı çözümler bulmaktadır.

Hukuk büromuz, çalışmalarında ulusal ve uluslar arası profesyonel kurallara ve etik değerlere sıkı sıkıya bağlılık
göstermekte ve müvekkil gizliliğini en üst düzeyde sağlamaktadır. 

 

Copyright 2014 Söylev Hukuk Bürosu Tüm Hakları Saklıdır.